Print deze pagina

Stichting vrienden zorgboerderij Molenzicht


In december 2004 is onder nummer 05076590 bij de Kamer van Koophandel in Zwolle de stichting 'Vrienden van Zorgboerderij Molenzicht' ingeschreven.

Het secretariaatsadres is: David Spanjarstraat 12, 8017 DD Zwolle
Voorzitter: Dhr J. Datema
Penningmeester: Mevr J. Barkema
Secretaris: Dhr. Hans Bakker
E-mailadres: secretariaat@zorgboerderij-molenzicht.nl

Rabobank: NL82 RABO 0117.144.606

Met veel inzet en gedrevenheid hebben Henri en Nelleke van der Meulen hun bedrijf opengesteld voor mensen met een lichamelijke beperking. Het merendeel van de deelnemers heeft een vorm van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Er zijn ook deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en deelnemers met psychiatrische problematiek. Ook ouderen vinden hun plek op onze zorgboerderij.

Zij geven de deelnemers een zeer waardevolle aanvulling op het dagelijks bestaan en de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Door de werkzaamheden die ze nu op de boerderij doen merken ze dat ze mogen en kunnen zijn wie ze zijn. De deelnemers kunnen hun eigen invulling geven aan het werk en ervaren dat hun verrichte werkzaamheden waardevol zijn op de boerderij.

Inkomen
Tegenover alle investeringen die, met het oog op het realiseren van de zorgboerderij op het bedrijf door Henri en Nelleke zelf zijn gedaan staat uiteraard ook inkomen uit de zorgboerderij. Dit is ook nodig, omdat aan de boerderijkant van het bedrijf ook keuzes moeten worden gemaakt die het inkomen uit dat deel drastisch verminderen.

Waarom een stichting 'Vrienden van zorgboerderij Molenzicht'?
Er zijn heel veel zaken die erg veel geld kosten en die nergens op kunnen worden verhaald. Voorbeelden hiervan zijn alle jaarlijkse materiaalkosten voor de deelnemers, onderhoud van terrein, materieel, kantine en andere werkruimtes, het organiseren van evenementen etc. etc. Zo ontstond de gedachte voor de oprichting van onze stichting 'Vrienden van zorgboerderij Molenzicht'.

Taken
Wij zien het als onze taak om middelen te vinden om Henri en Nelleke blijvend in staat te stellen hun ideaal - de uiteindelijke drijfveer van hun bedrijfsmatige ommezwaai - te verwezenlijken : een waardevolle dagbesteding bieden aan de deelnemers en hen zo de gelegenheid geven zich te ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.
Ook het vinden van sponsors voor uitbreiding van het activiteitenaanbod aan de deelnemers zien wij als een belangrijke taak van de stichting.
Verder willen we ons inzetten voor een zo groot mogelijke naamsbekendheid van de zorgboerderij met alle activiteiten voor de deelnemers.

Wat gebeurt er met uw gift?
Uw gift komt regelrecht ten goede aan de deelnemers! Het zal worden besteed aan ondersteuning en/of uitbreiding van de activiteiten waarvoor geen financiële vergoeding wordt ontvangen via bijdragen van deelnemers, overheid, gemeente of andere instanties.Volgende pagina: Online vriendenkaart