Print deze pagina

Doelgroepen

Er komen mensen uit diverse doelgroepen op de boerderij.

  • Mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel)
  • Deelnemers met een lichamelijke beperking
  • Mensen met een psychiatrische problematiek
  • Ouderen
  • Jongeren  die school hebben verlaten en voor wie de opstap naar het werk nog net iets te groot is!

Met elkaar samenwerken gaat geweldig goed! Per dag komen er gemiddeld 15 deelnemers in de leeftijd van 18-80  jaar.

Met diverse instellingen is er een samenwerkings-overeenkomst. Ook vanuit de thuissituatie komen de deelnemers naar de boerderij.Volgende pagina: Scholing