Print deze pagina

cookies

<h2>DEZE WEBSITE GEBRUIKT "COOKIES"</h2>
<p>Sinds de nieuwe Telecommunicatiewet op 5 juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de bezoeker te informeren over de aard van de geleverde cookies en daarnaast in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Helaas zijn wij dus verplicht u met deze informatie lastig te vallen.</p>
<p><strong>Wat is een cookie? </strong>Een cookie is een hoeveelheid informatie die een website naar het programma waarmee u een website bekijkt (de webbrowser) stuurt met de bedoeling dat deze op de computer wordt opgeslagen om bij een volgend bezoek weer naar de website terug te sturen. Zo kan de website de bezoeker opnieuw herkennen en bijhouden wat de webbrowser (de bezoeker) in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden.</p>
<p><strong>Deze website...</strong> Net als bijna alle andere websites gebruikt deze site ook cookies, maar die bevatten alleen <strong>anonieme</strong> gegevens. Ze worden alleen gebruikt om de website voor u technisch goed te laten functioneren en om algemene statistische informatie te verzamelen. Met deze informatie kunnen wij de website voor u verbeteren, ze worden <strong>niet</strong> gebruikt voor reclamedoeleinden.</p>
<p><strong>De door ons gebruikte cookies (type 1 en 2) verwerken géén persoongegevens! Hiermee voldoen wij aan de eisen gesteld in de bovengenoemde wetten en mogen daarom cookies gebruiken zonder vooraf toestemming te vragen.</strong></p>
<p>Als u het desondanks toch bezwaarlijk vindt vragen wij u uw webbrowser zelf zo in te stellen dat deze geen cookies meer accepteert voor onze én andere websites. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.</p>
<h2>Welke cookies worden er geplaatst?</h2>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tbody>
<tr class="tablebgcolor">
<td><strong>Cookie naam</strong></td>
<td><strong>Type</strong></td>
<td><strong>Doel</strong></td>
<td><strong>Omschrijving</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>CMSSESSID<em>xxxxxxx</em></strong></td>
<td valign="top">1</td>
<td valign="top">Techniek</td>
<td valign="top">
<p>Deze cookie wordt geplaatst door het CMS van de website en is noodzakelijk voor het goed functioneren van de website techniek. Er worden geen persoonlijke gegevens in opgeslagen.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>toggle</strong></td>
<td valign="top">1</td>
<td valign="top">Techniek</td>
<td valign="top">
<p>Deze cookie onthoudt welk tekstblok geopend was als u een onderliggende pagina bekijkt. Dit wordt gebruikt bij o.a. de receptenpagina's. Gaat u vanuit de receptpagina weer terug naar de overzichtspagina, dan zal het laatste gebruikte tekstblok weer worden geopend.<em> </em></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>_pk_id.<em>x.xxxx</em> _pk_ref.<em>x.xxxx </em>_pk_ses.<em>x.xxxx </em></strong></td>
<td valign="top">2</td>
<td valign="top">Statistiek</td>
<td valign="top">
<p>Deze cookies worden geplaatst en gebruikt door onze eigen Piwik Analytics software en hebben tot doel het analyseren van het gebruik van de website om daarmee de kwaliteit van de site te verbeteren. De Piwik Analytics software verwerkt géén persoonlijke gegevens. Van de IP-adressen worden alleen de eerste twee groepen (bijv. 123.123.000.000) gebruikt en opgeslagen. Het is dus niet mogelijk om een exacte plaatsbepaling op basis van de IP-gegevens uit te voeren. Piwik Analytics respecteert de 'volg mij niet' instelling van uw webbrowser. Uw privacy is hiermee gewaarborgd!</p>
<p><em>Het zelf blokkeren van deze cookies in uw browser heeft géén gevolgen voor het functioneren van de website.</em></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>ONESTAT, <em>xxxxxxx</em></strong></td>
<td valign="top">2</td>
<td valign="top">Statistiek</td>
<td valign="top">
<p>Deze cookies worden geplaatst en gebruikt door Onestat Analytics (een externe partij) en hebben alleen tot doel het analyseren van het gebruik van de website. Er worden alleen anonieme gegevens verzamelt. Door het klikken op de Onestat button onderaan iedere pagina kan iedere bezoeker de statistische informatie inzien. Onestat Analytics gebruikt deze gegevens wel om openbare wereldwijde statistieken op te maken. <a href="http://www.onestat.com/html/privacy.html" target="_blank">Meer informatie</a> (Vanaf 1 januari 2013 mag deze cookie niet meer zonder toestemming worden geplaatst!)</p>
<p><em>Het zelf blokkeren van deze cookies in uw browser heeft géén gevolgen voor het functioneren van de website.</em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Uw webbrowser instellen om het plaatsen van cookies tegen te gaan</h2>
<p>Uw webbrowser zal met de standaard instellingen meestal website cookies accepteren. U kunt deze instelling zelf wijzigen, lees hiervoor de informatie van uw webbrowser:</p>
<ul>
<li><a href="http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren" target="_blank">Firefox</a></li>
<li><a href="http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&amp;answer=95647" target="_blank">Chrome</a></li>
<li><a href="http://support.apple.com/kb/PH5042" target="_blank">Safari</a></li>
<li><a href="http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies" target="_blank">Internet Explorer</a></li>
</ul>